Giải pháp
logo
Đếm lượt khách ra vào
Giải pháp đo lường (đếm) số lượng người vào, ra tại một khu vực nhất định.
 • Cung cấp số liệu, hỗ trợ cho việc lên kế hoạch kinh doanh
 • Đếm chính xác số người ra vào cửa hàng
 • Đánh giá được các nỗ lực Marketing tại cửa hàng
 • Cải thiện được nhân viên và có kế hoạch bán hàng
 • Công nghệ đã được kiểm chứng
slide-1
Quản lý nhân sự HRM
Giải pháp chấm công nhận diện khuôn mặt.
 • Giải pháp giúp Doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện nhất
 • Chấm công nhận diện khuôn mặt
 • Khả năng nhận dạng khuôn mặt ngay cả khi đeo khẩu trang
 • Dễ dàng tích hợp với các hệ thống quản trị nhân sự
 • Quản lý ngày công/ ca chi tiết, thao tác đơn giản.
slide-2
Checkin sự kiện
Giải pháp đo lường (đếm) số lượng người vào, ra tại một khu vực nhất định.
 • Cung cấp số liệu, hỗ trợ cho việc lên kế hoạch kinh doanh
 • Đếm chính xác số người ra vào cửa hàng
 • Đánh giá được các nỗ lực Marketing tại cửa hàng
 • Cải thiện được nhân viên và có kế hoạch bán hàng
 • Công nghệ đã được kiểm chứng
slide-3
Trung tâm vận hành thông minh
Giải pháp kiểm soát/ vận hành thông minh.
 • Xem video trực tiếp (livestream) trên nhiều màn hình tivi
 • Xem video trên máy tính bàn/ laptop
 • Tra cứu sự kiện nhận diện
 • Truy xuất dữ liệu nhanh chóng
 • Nhận thông báo trực tiếp các sự kiện có thể gây mất an toàn
slide-4