Bảng giá
Dịch vụ lưu trữ Cloud
7 ngày
68.000đ

14 ngày
110.000đ

30 ngày
190.000đ

FaceID
(Giá chỉ áp dụng 1 tháng)
15 FaceID
Miễn phí

50 FaceID
60.000đ

500 FaceID
240.000đ

50.000 FaceID
600.000đ