Kính gửi: Quý khách hàng & Đối tác,
Nhằm đảm bảo quyền lợi cho Quý khách hàng & Đối tác cũng như tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp cho đội ngũ nhân viên HANET, công ty Điên Tử HANET Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý khách hàng & Đối tác quy cách thẻ nhân viên như sau:
Thẻ nhân viên HANET hợp lệ phải bao gồm:
1. Thẻ có logo HANET
2. Họ tên & chức vụ
3. Hình ảnh nhân viên (3×4)
4. Dấu mộc đỏ công ty HANET
Tham khảo ảnh đính kèm.
Vậy, trong bất kỳ quá trình giao dịch thương mại nào, Quý khách hàng & Đối tác hoàn toàn có thể yêu cầu nhân viên HANET xuất trình thẻ nhân viên để đảm bảo tính xác thực.
Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 19009060
Trân trọng./.