THÔNG BÁO: THAY ĐỔI SỐ HOTLINE HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

11.03.2019 - 15:32:35

Công ty TNHH Điện Tử HANET Việt Nam xin trân trọng thông báo: Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng qua hệ thống Tổng đài tư vấn, kể từ ngày 08/03/2019, Công ty TNHH Điện Tử HANET Việt Nam sẽ thực hiện chuyển đổi số điện thoại hỗ trợ Khách hàng.
Công ty xin thông báo sẽ sử dụng số 0833 418 111 và số 0833 518 111 ( thay thế cho số 19009060 ).
Trong quá trình chuyển đổi, số điện thoại 19009060 vẫn hoạt động đến hết tháng 3 năm 2019
Vậy Công ty TNHH Điện Tử HANET Việt Nam xin thông báo để Quý Khách hàng được biết.
Cảm ơn sự hợp tác của Quý khách!