customer Service

hỗ trợ

Tải ứng dụng Smartlist cho thiết bị

Facebook Messenger

TẢI TRỰC TIẾP ỨNG DỤNG HANET TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID VÀ HƯỚNG DẪN KẾT NỐI VỚI ĐẦU

Bước 1: Tải app ứng dụng tại đây về điện thoại. Bước 2: Ấn “Menu” trên điều khiển/ Chọn “Thiết Lập”/ Nhập mật khẩu mặc định “123456”/ Bấm “Back” một lần/ Chọn “OK” tích ở dòng “Thiết Lập Chế Độ Hotspot”/ Back lại màn hình chọn bài. Bước 3: Vào mục wifi trên điện thoại/ Chọn […]

HƯỚNG DẪN MỞ RỘNG Ổ CỨNG NGOÀI CHO ĐẦU HANET HD AIR/ HD 10S

Hướng dẫn mở rộng ổ cứng ngoài cho Box HD

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI THIẾT BỊ IOS VỚI ĐẦU HANET HD BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG

Hướng dẫn kết nối thiết bị IOS với BOX HD bằng thủ công

HƯỚNG DẪN KẾT NỐI THIẾT BỊ IOS VỚI ĐẦU HANET HD BẰNG PHƯƠNG PHÁP QUÉT MÃ CODE

Hướng dẫn kết nối thiết bị IOS với BOX HD bằng quét mã CODE

HƯỚNG DÂN KẾT NỐI MÁY TÍNH BẢNG HANET HD VỚI ĐẦU HANET HD

Hướng dẫn kết nối SMART LIST HANET với BOX HD

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG HANET SMARTLIST HDAIR TRÊN THIẾT BỊ ANDROID

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng HANET Smart List HD AIR trên thiết bị Android