Tải ứng dụng Smartlist cho thiết bị

TẢI TRỰC TIẾP ỨNG DỤNG HANET TRÊN HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID VÀ HƯỚNG DẪN KẾT NỐI VỚI ĐẦU

Bước 1: Tải app ứng dụng tại đây về điện thoại.

Bước 2: Ấn “Menu” trên điều khiển/ Chọn “Thiết Lập”/ Nhập mật khẩu mặc định “123456”/ Bấm “Back” một lần/ Chọn “OK” tích ở dòng “Thiết Lập Chế Độ Hotspot”/ Back lại màn hình chọn bài.

Bước 3: Vào mục wifi trên điện thoại/ Chọn wifi tên “hanet-xxxx”/ Nhập mật khẩu hanet123/ Chọn Kết nối/ Khi đã kết nối thành công thoát ra ngoài/ Mở app chọn bài hát/ Chọn Kết nối thủ công/ Chọn Kết nối hospot/ Nếu có cảnh báo mật khẩu thay đổi nhập mật khẩu “air2014” và chọn OK.