Cập nhật bài hát và đồng bộ trên đầu HANET là thế nào?

12.01.2015 - 03:21:06

Như bình thường thì chúng ta sẽ phải cập nhật bài hát mới, phiên bản phần mềm, cơ sở dữ liệu vào từng đầu qua USB, ổ cứng.., sẽ mất rất nhiều thời gian và làm nhiều lần như vậy sẽ làm cho thiết bị nhanh hỏng.

Từ bây giờ bạn có thể sử dụng chức năng cập nhật bài hát miễn phí qua internet sau đó đồng bộ dữ liệu qua mạng Lan để tiết kiệm thời gian và lưu lượng download.

Ví dụ: Bạn có 10 phòng karaoke. Tất cả sẽ được cập nhật bài hát mới và chương trình hàng ngày khi kết nối internet.

01 Đầu chính: Thiết lập cập nhật tự động từ internet.

09 đầu khác: Thiết lập đồng bộ dữ liệu tự động từ đầu chính (IP đầu chính)

Giải pháp này không giới hạn số lượng đầu đồng bộ dữ liệu. Bạn có thể chia thành nhiều đầu chính để giúp việc đồng bộ nhanh hơn.
Câu hỏi thường gặp:

Cập nhật bài hát tự động qua internet, và đồng bộ dữ liệu cho các đầu khác, người dùng có phải sử dụng máy tính để download hay làm thao tác gì trên đầu không? Trả lời: Không! Phần mềm sẽ tự động kiểm tra bài hát mới từ máy chủ HANET qua internet và tải về, chức năng đồng bộ cũng tương tự như vậy. Và có nhiều tùy chọn nếu bạn cần thiết lập riêng
Cập nhật bài qua internet có mất phí không? Trả lời : Không ! hiện tại được miễn phí.
Có thể sử dụng mạng không dây cho việc đồng bộ dữ liệu không ? Trả lời : Có thể lắp thêm card không dây và thực hiện việc này, tuy nhiên do dung lượng của các file lớn nên việc đồng bộ sẽ mất nhiều thời gian hơn.
Mất bao lâu để tải tự động về 1 bài mới từ internet ? Trả lời : 1 bài hát chất lượng tốt khoảng 100mb, tùy vào tốc độ gói cước internet của bạn, trung bình mất khoảng 15-20 phút 1 bài, nếu dùng cáp quang < 5 phút.
Mất bao lâu để đồng bộ 50 bài hát cho 1 đầu ? Trả lời : Sẽ mất khoảng 20 phút.
Có thể vừa hát karaoke vừa cập nhật cũng như đồng bộ dữ liệu ? Trả lời : Hoàn toàn có thể, khi hát karaoke và sử dụng các chức năng khác của phần mềm, chỉ chiếm 30% công suất hoạt động của đầu nên có thể ngầm cập nhật và đồng bộ dữ liệu.