Tom Compton Authentic Jersey  AI Ring – HANET HANET » AI Ring

A.i karaoke đầu tiên

Trí thông minh nhân tạo giờ đây đã có mặt tại phòng hát Karaoke, hãy chọn bài bằng giọng hát với trợ lý KAI dành riêng cho hệ thống HANET Karaoke. * Thiết bị Karaoke cần được nâng cấp với bộ sản phẩm A.i. Ring

Trải nghiệm sản phẩm